Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 55: Thu hoạch ,bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản

Đề trắc nghiệm bài 55 Công nghệ lớp 7 bài Thu hoạch ,bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Tôm, cá sau khi nuôi bao lâu thì có thể thu hoạch?
Câu 2. Có mấy phương pháp thu hoạch tôm, cá?
Câu 3. Cá rô phi đạt chuẩn thực phẩm nặng:
Câu 4. Tôm sú, tôm càng xanh đạt chuẩn thực phẩm nặng:
Câu 5. Phương pháp đánh tỉa thả bù có những ưu điểm gì?
Câu 6. Nhược điểm của phương pháp thu hoạch toàn bộ tôm, cá trong áo là:
Câu 7. Mục đích của việc bảo quản sản phảm tôm, cá là:
Câu 8. Cá để ở nhiệt độ từ 2 - 8 ⁰C có thể giữ được trong:
Câu 9. Có mấy phương pháp bảo quản sản phẩm tôm, cá?
Câu 10. Sản phẩm nào dưới đây được chế biến bằng phương pháp công nghiệp?

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 55: Thu hoạch ,bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6C
Câu 2ACâu 7D
Câu 3BCâu 8B
Câu 4DCâu 9A
Câu 5DCâu 10C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X