Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 55: Thu hoạch ,bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản

Đề trắc nghiệm bài 55 Công nghệ lớp 7 bài Thu hoạch ,bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Tôm, cá sau khi nuôi bao lâu thì có thể thu hoạch?

A. 4 - 6 tháng.

B. 6 - 8 tháng.

C. 3 - 7 tháng.

D. 2 - 4 tháng.

Câu 3. Cá rô phi đạt chuẩn thực phẩm nặng:

A. 0,2 kg/con.

B. 0,1 kg/con.

C. 0,8 - 1,5 kg/con.

D. 0,03 - 0,075 kg/con.

Câu 4. Tôm sú, tôm càng xanh đạt chuẩn thực phẩm nặng:

A. 0,2 kg/con.

B. 0,1 kg/con.

C. 0,8 - 1,5 kg/con.

D. 0,03 - 0,075 kg/con.

Câu 5. Phương pháp đánh tỉa thả bù có những ưu điểm gì?

A. Cung cấp thực phẩm tươi sống thường xuyên.

B. Tăng năng suất cá nuôi.

C. Dễ cải tạo tu bổ ao.

D. Cả A và B đều đúng.

Câu 6. Nhược điểm của phương pháp thu hoạch toàn bộ tôm, cá trong áo là:

A. Cho sản phẩm tập trung.

B. Chi phí đánh bắt cao.

C. Năng suất bị hạn chế.

D. Khó cải tạo, tu bổ ao.

Câu 7. Mục đích của việc bảo quản sản phảm tôm, cá là:

A. Hạn chế hao hụt về chất và lượng của sản phẩm.

B. Đảm bảo nguyên liệu cho chế biến phục vụ trong nước và xuất khẩu.

C. Đảm bảo mật độ nuôi.

D. Cả A và B đều đúng.

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 55: Thu hoạch ,bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6C
Câu 2ACâu 7D
Câu 3BCâu 8B
Câu 4DCâu 9A
Câu 5DCâu 10C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X