Xử lý cá nổi đầu và bệnh tôm cá vào thời điểm:

06/11/2020 164

Câu Hỏi:
Xử lý cá nổi đầu và bệnh tôm cá vào thời điểm:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Giải thích: Xử lý cá nổi đầu và bệnh tôm cá vào thời điểm: Buổi sáng lúc nhiệt độ lên cao - Bảng 9 SGK trang 146

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X