Xử lý cá nổi đầu và bệnh tôm cá vào thời điểm:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Xử lý cá nổi đầu và bệnh tôm cá vào thời điểm:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giải thích: Xử lý cá nổi đầu và bệnh tôm cá vào thời điểm: Buổi sáng lúc nhiệt độ lên cao - Bảng 9 SGK trang 146

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X