Nhiệt độ thích hợp để thức ăn phân hủy từ từ, không gây ô nhiễm môi trường là:

06/11/2020 79

Câu Hỏi:
Nhiệt độ thích hợp để thức ăn phân hủy từ từ, không gây ô nhiễm môi trường là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Giải thích: Nhiệt độ thích hợp để thức ăn phân hủy từ từ, không gây ô nhiễm môi trường là: 20 - 30 ⁰C - SGK trang 145

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X