Nhiệt độ thích hợp để thức ăn phân hủy từ từ, không gây ô nhiễm môi trường là:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Nhiệt độ thích hợp để thức ăn phân hủy từ từ, không gây ô nhiễm môi trường là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giải thích: Nhiệt độ thích hợp để thức ăn phân hủy từ từ, không gây ô nhiễm môi trường là: 20 - 30 ⁰C - SGK trang 145

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X