Kiểm tra đăng, cống vào thời điểm nào?

06/11/2020 37

Câu Hỏi:
Kiểm tra đăng, cống vào thời điểm nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Giải thích: Kiểm tra đăng, cống vào thời điểm: Mùa mưa lũ - Bảng 9 SGK trang 146

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X