Kiểm tra đăng, cống vào thời điểm nào?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Kiểm tra đăng, cống vào thời điểm nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giải thích: Kiểm tra đăng, cống vào thời điểm: Mùa mưa lũ - Bảng 9 SGK trang 146

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X