Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về việc cho ăn tôm, cá:

06/11/2020 125

Câu Hỏi:
Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về việc cho ăn tôm, cá:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Giải thích: Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về việc cho ăn tôm, cá: Cho ăn lượng ít và nhiều lần - SGK trang 145

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X