Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về việc cho ăn tôm, cá:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về việc cho ăn tôm, cá:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giải thích: Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về việc cho ăn tôm, cá: Cho ăn lượng ít và nhiều lần - SGK trang 145

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X