Lượng thức ăn và phân bón nên tập trung vào thời gian nào trong năm?

06/11/2020 57

Câu Hỏi:
Lượng thức ăn và phân bón nên tập trung vào thời gian nào trong năm?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Giải thích: Lượng thức ăn và phân bón nên tập trung vào thời gian:
- Mùa xuân.
- Tháng 8 - tháng 11 - SGK trang 145

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X