Lượng thức ăn và phân bón nên tập trung vào thời gian nào trong năm?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Lượng thức ăn và phân bón nên tập trung vào thời gian nào trong năm?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giải thích: Lượng thức ăn và phân bón nên tập trung vào thời gian:
- Mùa xuân.
- Tháng 8 - tháng 11 - SGK trang 145

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X