Thuốc tím thuốc loại thuốc gì để phòng và trị bệnh cho tôm, cá?

06/11/2020 103

Câu Hỏi:
Thuốc tím thuốc loại thuốc gì để phòng và trị bệnh cho tôm, cá?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Giải thích: Thuốc tím thuốc loại thuốc hóa chất để phòng và trị

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X