Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 50: Môi trường nuôi thuỷ sản

Đề trắc nghiệm bài 50 Công nghệ lớp 7 bài Môi trường nuôi thuỷ sản có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về đặc điểm của nước nuôi thủy sản?
Câu 2. Có mấy đặc điểm của nước nuôi thủy sản?
Câu 3. So với trên cạn, tỉ lệ oxi trong nước gấp bao nhiêu lần?
Câu 4. Nhiệt độ có ảnh hưởng tới chức năng gì của tôm, cá?
Câu 5. Nhiệt độ giới hạn chung cho tôm là:
Câu 6. Sự chuyển động của nước thuộc loại tính chất nào của nước nuôi thủy sản?
Câu 7. Độ trong tốt nhất cho tôm cá là:
Câu 8.

Nước có màu đen, mùi thôi có nghĩa là:

Câu 9. Điều gì sẽ xảy ra khi nhiệt độ trong nước cao?
Câu 10. Độ pH thích hợp cho nhiều loại tôm, cá là:

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 50: Môi trường nuôi thuỷ sản

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6A
Câu 2BCâu 7C
Câu 3CCâu 8C
Câu 4DCâu 9B
Câu 5ACâu 10B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X