Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 56: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản

Đề trắc nghiệm bài 56 Công nghệ lớp 7 bài Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Môi trường nước bị ô nhiễm là do:
Câu 2. Có mấy phương pháp xử lí nguồn nước?
Câu 3. Phương pháp lắng (lọc) thường phải để thời gian bao lâu để các tạp chất lắng đọng?
Câu 4. Các hóa chất thường được dùng để diệt khuẩn môi trường nước là:
Câu 5. Nồng độ tối đa của amôniac trong môi trường nuôi thủy sản là
Câu 6. Biện pháp nào dưới đây không phải để giảm bớt độc hại cho thủy sinh vật và cho con người?
Câu 7. Nếu như đang nuôi tôm, cá mà môi trường nước bị ô nhiễm thì phải xử lý như thế nào?
Câu 8. Đánh bắt cả đàn cá bố mẹ là thuộc nguyên nhân nào gây ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thủy sản?
Câu 9. Có mấy nguyên nhân chính ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thủy sản?
Câu 10. Nồng độ tối đa của chì trong môi trường nuôi thủy sản là

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 56: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6A
Câu 2BCâu 7C
Câu 3CCâu 8A
Câu 4BCâu 9B
Câu 5BCâu 10B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X