Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 56: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản

Đề trắc nghiệm bài 56 Công nghệ lớp 7 bài Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Môi trường nước bị ô nhiễm là do:

A. Nước thải sinh hoạt.

B. Nước thải công, nông nghiệp.

C. Rác thải sinh hoạt.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 4. Các hóa chất thường được dùng để diệt khuẩn môi trường nước là:

A. Clo 0,2 - 0,4 mg/l.

B. CaO〖Cl〗_2 2%.

C. Formon 3%.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 5. Nồng độ tối đa của amôniac trong môi trường nuôi thủy sản là

A. 0,05 - 0,1 mg/l.

B. 0,1 - 0,2 mg/l.

C. 0,2 - 0,3 mg/l.

D. 0,3 - 0,4 mg/l.

Câu 6. Biện pháp nào dưới đây không phải để giảm bớt độc hại cho thủy sinh vật và cho con người?

A. Mở rộng khu nuôi để giảm nồng độ ô nhiễm.

B. Ngăn cấm hủy hoại các sinh cảnh đặc trưng.

C. Quy định nồng độ tối đa các hóa chất, chất độc có trong môi trường thủy sản.

D. Sử dụng phân hữu cơ đã ủ, phân vi sinh, thuốc trừ sâu hợp lý.

Câu 7. Nếu như đang nuôi tôm, cá mà môi trường nước bị ô nhiễm thì phải xử lý như thế nào?

A. Ngừng cho ăn, tăng cường sục khí.

B. Tháo nước cũ, bơm nước sạch.

C. Cả A và B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.

Câu 8. Đánh bắt cả đàn cá bố mẹ là thuộc nguyên nhân nào gây ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thủy sản?

A. Khai thác cường độ cao mang tính hủy diệt.

B. Đắp đập, ngăn sông, xây dựng hồ chứa.

C. Phá hoại rừng đầu nguồn.

D. Ô nhiễm môi trường nước.

Câu 10. Nồng độ tối đa của chì trong môi trường nuôi thủy sản là

A. 0,05 - 0,1 mg/l.

B. 0,1mg/l.

C. 0,2 - 0,3 mg/l.

D. 0,3 - 0,4 mg/l.

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 56: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6A
Câu 2BCâu 7C
Câu 3CCâu 8A
Câu 4BCâu 9B
Câu 5BCâu 10B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X