Có mấy biện pháp phòng bệnh cho tôm, cá?

06/11/2020 24

Câu Hỏi:
Có mấy biện pháp phòng bệnh cho tôm, cá?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Giải thích: Có 5 biện pháp phòng bệnh cho tôm, cá gồm:
- Thiết kế ao nuôi hợp lý.
- Tẩy và dọn ao trước khi cho ăn, thả tôm, cá.
- Cho tôm, cá ăn đầy đủ.
- Kiểm tra môi trường nước.
- Dùng thuốc phòng bệnh - SGK trang 146

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X