Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 52: Thức ăn của động vật thuỷ sản (tôm, cá)

Đề trắc nghiệm bài 52 Công nghệ lớp 7 bài Thức ăn của động vật thuỷ sản (tôm, cá)có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Thức ăn tự nhiên của tôm, cá không bao gồm:
Câu 2. Có mấy loại thức ăn của tôm, cá?
Câu 3. Lượng Protein có trong tảo là
Câu 4. Thức ăn nhân tạo không bao gồm loại thức ăn nào dưới đây?
Câu 5. Ngô, đậu tương, cám thuộc loại thức ăn nào dưới đây?
Câu 6. Tảo chứa bao nhiêu % chất béo?
Câu 7. Phân đạm, phân hữu cơ thuộc loại thức ăn nào dưới đây?
Câu 8. Trong các loại thức ăn dưới đây, loại nào là thức ăn tự nhiên của tôm cá?
Câu 9. Chất dinh dưỡng hòa tan trong nước là thức ăn cho:
Câu 10. Thực vật đáy, thực vật bậc cao là thức ăn cho:

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 52: Thức ăn của động vật thuỷ sản (tôm, cá)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6B
Câu 2ACâu 7B
Câu 3CCâu 8D
Câu 4DCâu 9D
Câu 5ACâu 10C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X