Trắc nghiệm bài Hồn Trương Ba da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)

Bộ đề trắc nghiệm Hồn Trương Ba da hàng thịt giúp bạn ôn tập các kiến thức về tác giả Lưu Quang Vũ và tác phẩm Hồn Trương Ba da hàng thịt

Câu 1. Trong cuộc đối thoại với xác anh hàng thịt, thái độ và hành động của Hồn Trương Ba có sự thay đổi như thế nào?
Câu 2. Dựa vào nguyên mẫu hay cốt truyện nào để Lưu Quang Vũ sáng tác”Hồn Trương Ba da hàng thịt”?
Câu 3. Sau khi được sống lại bằng cách nhập vào thân xác của anh hàng thịt, Hồn Trương Ba đã có cuộc sống như thế nào?
Câu 4. Mở đầu đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt là cuộc đối thoại giữa.
Câu 5. Tình huống kịch của vở Hồn Trương Ba, da hàng thịt là gì?
Câu 6. Trong đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt, câu nói nào của nhân vật Trương Ba thể hiện rõ nhất chủ đề tư tưởng của tác phẩm?
Câu 7. Ý nào sau đây miêu tả đúng nhất về anh hàng thịt trong vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt?
Câu 8. Dựa vào nguyên mẫu hay cốt truyện nào để Lưu Quang Vũ sáng tác "Hồn Trương Ba, da hàng thịt"
Câu 9. Điền tiếp vế còn thiếu trong nhận xét sau sao cho hợp lý nhất về ý nghĩa vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt: “Vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt………..”.
Câu 10. Chủ đề đề đoạn trích cảnh VI Hồn Trương Ba, da hàng thịt là:
Câu 11. Thông tin nào sau đây về Lưu Quang Vũ là chưa chính xác?
Câu 12. Trước khi đến với kịch, Lưu Quang Vũ chủ yếu sáng tác văn học ở thể loại nào?
Câu 13. Màn đối thoại giữa Hồn Trương Ba và Đế Thích ở cuối đoạn trích, toát lên ý nghĩa gì?
Câu 14. Tác giả Lưu Quang Vũ là chồng của nữ thi sĩ nổi tiếng nào của Việt Nam?
Câu 15. Nhận xét nào đúng nhất khi nói về nội dung đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt trong Sách Giáo Khoa Ngữ Văn 12, tập 1?
Câu 16. Việc xin Đế Thích cho cu Tị sống, để mình được chết hẳn, không nhập hồn vào cơ thể ai nữa, cho thấy điều gì trong con người Trương Ba?
Câu 17. Trong đoạn trích “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”, qua các nhân vật Tây Vương Mẫu, Nam Tào, Bắc Đẩu, tác giả muốn nói lên điều gì?
Câu 18. Câu nói: “Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn.” là của nhân vật nào trong tác phẩm?
Câu 19. Tác phẩm nào sau đây không phải của Lưu Quang Vũ?
Câu 20. Nhận xét nào sau đây nói đúng nhất về chiều sâu triết lý của vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt?
Câu 21. Câu nói sau là của nhân vật nào trong vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt: “Cho nó mọc thành cây mới. Ông nội tớ bảo vậy. Những cây sẽ nối nhau mà lớn khôn. Mãi mãi…”
Câu 22. Trong đoạn trích “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”, thái độ của nhân vật xác anh hàng thịt trong cuộc đối thoại với Hồn Trương Ba như thế nào?
Câu 23. Trong vở kịch “Hồn Trương Ba da hàng thịt”nhân vật chính là cái xác được hồn nhập vào vốn là người làm nghề gì?
Câu 24. Đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ) thuộc phần nào của vở kịch?
Câu 25. Nghệ thuật đặc sắc của vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt là:
Câu 26. Nhận xét nào dưới đây là đúng nhất khi nói về nhân vật Trương Ba?
Câu 27. Vở kịch của Lưu Quang Vũ dựa vào câu chuyện dân gian nào?
Câu 28. Dòng nào không nói lên đặc điểm của thế loại kịch ?
Câu 29. Ý nghĩa triết học của vở kịch nằm ở khía cạnh nào?
Câu 30. Nét tương đồng giữa kịch với tác phẩm văn học là gì ?
Câu 31. Những lời tự giải thích, thah minh của hồn Trương Ba với thân xác hàng thịt cho thấy hồn Trương Ba đang rơi vào cảnh như thế nào?
Câu 32. Dòng nào nói đúng xung đột cùa vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt ?
Câu 33. Nỗi đau khổ nhất của nhân vật Trương Ba là gì ?
Câu 34. Câu nói nào của xác hàng thịt làm Trương Ba lúng túng nhát ?
Câu 35. Dòng nào nói đúng hiệu quả nghệ thuật của màn kết ?
Câu 36. Trong cuộc đối thoại, xác anh hàng thịt có thái độ như thế nào đối với hồn Trương Ba?

đáp án Trắc nghiệm bài Hồn Trương Ba da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 19B
Câu 2DCâu 20C
Câu 3CCâu 21C
Câu 4BCâu 22D
Câu 5DCâu 23C
Câu 6BCâu 24C
Câu 7DCâu 25C
Câu 8CCâu 26A
Câu 9ACâu 27C
Câu 10CCâu 28C
Câu 11ACâu 29D
Câu 12DCâu 30D
Câu 13DCâu 31B
Câu 14CCâu 32C
Câu 15BCâu 33C
Câu 16CCâu 34B
Câu 17DCâu 35D
Câu 18CCâu 36D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X