Tình huống kịch của vở Hồn Trương Ba, da hàng thịt là gì?

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tình huống kịch của vở Hồn Trương Ba, da hàng thịt là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Tình huống kịch của vở Hồn Trương Ba, da hàng thịt là Trương Ba là một người đôn hậu, chất phác nhưng khi chết Hồn Trương Ba lại phải trú ngụ trong xác anh hàng thịt, tạo nên cuộc đấu tranh gay gắt giữa phần hồn Trương Ba cao quý với những ham muốn bản năng của phần xác hàng thịt

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X