Chủ đề đề đoạn trích cảnh VI Hồn Trương Ba, da hàng thịt là:

26/10/2020 96

Câu Hỏi:
Chủ đề đề đoạn trích cảnh VI Hồn Trương Ba, da hàng thịt là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Chủ đề đề đoạn trích cảnh VI Hồn Trương Ba, da hàng thịt là đặt ra vấn đề con người phải sống trung thực, hạnh phúc và ý nghĩa cuộc đời là được sống đúng là mình

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X