Trắc nghiệm bài Vợ nhặt (Kim Lân)

Bộ đề trắc nghiệm Vợ nhặt giúp bạn ôn tập các kiến thức về tác giả Kim Lân và tác phẩm Vợ nhặt

Câu 1. Anh Tràng nhặt được vợ sau khi:
Câu 2. Đối với người phụ nữ lạ là "vợ nhặt" của con, bà cụ Tứ có thái độ
Câu 3. Hình ảnh “đám người đói và lá cờ đỏ”  ở cuối truyện có ý nghĩa gì?
Câu 4. Đề tài của truyện ngắn Vợ nhặt là
Câu 5. Dòng nào sau đây diễn đạt không đúng tâm trạng bà cụ Tứ (Vợ nhặt - Kim Lân)?
Câu 6. Kết thúc truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân là hình ảnh
Câu 7. Truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân được hoàn thành
Câu 8. Từ nào sau đây chỉ ra đúng tâm trạng ban đầu của bà cụ Tứ khi thấy Tràng đưa cô vợ nhặt về nhà?
Câu 9. Một biểu hiện ở Tràng được Kim Lân nhắc đến nhiều lần khi anh mới "nhặt" được vợ đối lập với biểu hiện tâm trạng thường có của người đang ở trong cảnh đói khát bi thảm là
Câu 10. Nhận xét nào sau đây không chính xác về nhân vật Tràng trong Vợ nhặt của Kim Lân?
Câu 11. Kết thúc tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân, so với các tác phẩm viết về số phận người dân lao động của các nhà văn hiện thực 1930 - 1945
Câu 12. Trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân, đón nàng dâu mới, bà cụ Tứ "nói toàn chuyện vui, toàn chuyện sung sướng về sau này". Vì sao?
Câu 13. Trước cách mạng, Kim Lân được người đọc chú ý ở đề tài nào?
Câu 14. Cái tên của nhân vật Tràng trong truyện Vợ nhặt mang ý nghĩa gì?
Câu 15. Ý nghĩa nhan đề vợ nhặt là
Câu 16. Phần lớn sáng tác của Kim Lân viết theo thể loại nào?
Câu 17. Vì sao khi đã về đến nhà Tràng rồi mà người vợ nhặt lại phải nén một tiếng thở dài ?
Câu 18. Qua các sáng tác của mình, Kim Lân tỏ ra am hiểu về phương diện nào trong các phương diện sau ?
Câu 19. Truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân được in trong tập truyện nào và có tiền thân từ tác phẩm nào ?
Câu 20. Tình huống truyện của Vợ nhặt có ý nghĩa gì ?
Câu 21. Dòng nào dưới đây nêu đúng cảm xúc phức tạp trong lòng những người dàn ngụ cư, khi chứng kiến cái cảnh Tràng đưa người vợ "nhặt" qua xóm về nhà ?
Câu 22. Bà cụ Tứ của Kim Lân có phẩm chất gì ?
Câu 23. Tại sao người dán xóm Ngụ Cư lại ngạc nhiên khi thấy Thị theo Tràng về ?
Câu 24. Điều gì làm không khí “đấm ấm hoà hợp “ đến với gùi đinh nhà Tràng ?
Câu 25. Vì sao trong lúc đói khổ khôn cùng mà bà cụ Tứ lại nói toàn chuyện vui, chuyện sung sướng về sau ?
Câu 26. Giá trị nhận bản củá Vợ nhật dược tập trung thẻ hiện ở nhàn vật nào ?
Câu 27. Khi xây dựng nhân vận, người đàn bà thành một nhân vật "không tên", Kim Lânkhông nhằm dụng ý nào dưới đây?
Câu 28. Dòng nào nói đúng về diễn biến tâm trạng của Bà cụ Tứ từ khi biết con trai có vợ ?
Câu 29. Dòng nào dưới đây nêu không đúng lí do chủ yếu khiến bữa ăn chỉ chỉ có cháo, rau và muối nhưng "cả nhà đều ăn rất ngon"?Dòng nào dưới đây nêu không đúng lí do chủ yếu khiến bữa ăn chỉ chỉ có cháo, rau hình ảnh
Câu 30. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng ở cuối tác phẩm có ý nghĩa gì?
Câu 31. Vì sao Vợ nhặt viết vế số phận bi thảm của người nông dân trước cách mạng mà kết thúc lại không bi đát?
Câu 32. Vì sao dù biết rằng mình đang phải ăn cám thay cơm nhưng người con dâu vẫn "điềm nhiên cho vào miệng"?
Câu 33. Những yếu tố nào đã tạo nên sức hấp dẫn cho tác phẩm Vợ nhật ?
Câu 34. Việc Tràng bỗng nhiên có người theo không về làm vợ ngay vào giữa những ngày đói khủng khiếp khiến cho cả nhân vật lẫn người đọc lâm vào trạng thái khó xử : khồng biết là may hay là rủi, chuyện vui hay chuyện buồn, nên mừng hay nên lo,... Theo đó, không nên dùng từ ngữ nào sau đây chỉ loại tình huống này ?
Câu 35. Anh Tràng nhặt được vợ sau khi:
Câu 36. Đối với người phụ nữ lạ là "vợ nhặt" của con, bà cụ Tứ có thái độ
Câu 37. Hình ảnh “đám người đói và lá cờ đỏ”  ở cuối truyện có ý nghĩa gì?
Câu 38. Đề tài của truyện ngắn Vợ nhặt là
Câu 39. Dòng nào sau đây diễn đạt không đúng tâm trạng bà cụ Tứ (Vợ nhặt - Kim Lân)?
Câu 40. Kết thúc truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân là hình ảnh
Câu 41. Truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân được hoàn thành
Câu 42. Từ nào sau đây chỉ ra đúng tâm trạng ban đầu của bà cụ Tứ khi thấy Tràng đưa cô vợ nhặt về nhà?
Câu 43. Một biểu hiện ở Tràng được Kim Lân nhắc đến nhiều lần khi anh mới "nhặt" được vợ đối lập với biểu hiện tâm trạng thường có của người đang ở trong cảnh đói khát bi thảm là
Câu 44. Nhận xét nào sau đây không chính xác về nhân vật Tràng trong Vợ nhặt của Kim Lân?
Câu 45. Kết thúc tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân, so với các tác phẩm viết về số phận người dân lao động của các nhà văn hiện thực 1930 - 1945
Câu 46. Trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân, đón nàng dâu mới, bà cụ Tứ "nói toàn chuyện vui, toàn chuyện sung sướng về sau này". Vì sao?
Câu 47. Trước cách mạng, Kim Lân được người đọc chú ý ở đề tài nào?
Câu 48. Cái tên của nhân vật Tràng trong truyện Vợ nhặt mang ý nghĩa gì?
Câu 49. Ý nghĩa nhan đề vợ nhặt là
Câu 50. Phần lớn sáng tác của Kim Lân viết theo thể loại nào?
Câu 51. Vì sao khi đã về đến nhà Tràng rồi mà người vợ nhặt lại phải nén một tiếng thở dài ?
Câu 52. Qua các sáng tác của mình, Kim Lân tỏ ra am hiểu về phương diện nào trong các phương diện sau ?
Câu 53. Truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân được in trong tập truyện nào và có tiền thân từ tác phẩm nào ?
Câu 54. Tình huống truyện của Vợ nhặt có ý nghĩa gì ?
Câu 55. Dòng nào dưới đây nêu đúng cảm xúc phức tạp trong lòng những người dàn ngụ cư, khi chứng kiến cái cảnh Tràng đưa người vợ "nhặt" qua xóm về nhà ?
Câu 56. Bà cụ Tứ của Kim Lân có phẩm chất gì ?
Câu 57. Tại sao người dán xóm Ngụ Cư lại ngạc nhiên khi thấy Thị theo Tràng về ?
Câu 58. Điều gì làm không khí “đấm ấm hoà hợp “ đến với gùi đinh nhà Tràng ?
Câu 59. Vì sao trong lúc đói khổ khôn cùng mà bà cụ Tứ lại nói toàn chuyện vui, chuyện sung sướng về sau ?
Câu 60. Giá trị nhận bản củá Vợ nhật dược tập trung thẻ hiện ở nhàn vật nào ?
Câu 61. Khi xây dựng nhân vận, người đàn bà thành một nhân vật "không tên", Kim Lânkhông nhằm dụng ý nào dưới đây?
Câu 62. Dòng nào nói đúng về diễn biến tâm trạng của Bà cụ Tứ từ khi biết con trai có vợ ?
Câu 63. Dòng nào dưới đây nêu không đúng lí do chủ yếu khiến bữa ăn chỉ chỉ có cháo, rau và muối nhưng "cả nhà đều ăn rất ngon"?Dòng nào dưới đây nêu không đúng lí do chủ yếu khiến bữa ăn chỉ chỉ có cháo, rau hình ảnh
Câu 64. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng ở cuối tác phẩm có ý nghĩa gì?
Câu 65. Vì sao Vợ nhặt viết vế số phận bi thảm của người nông dân trước cách mạng mà kết thúc lại không bi đát?
Câu 66. Vì sao dù biết rằng mình đang phải ăn cám thay cơm nhưng người con dâu vẫn "điềm nhiên cho vào miệng"?
Câu 67. Những yếu tố nào đã tạo nên sức hấp dẫn cho tác phẩm Vợ nhật ?
Câu 68. Việc Tràng bỗng nhiên có người theo không về làm vợ ngay vào giữa những ngày đói khủng khiếp khiến cho cả nhân vật lẫn người đọc lâm vào trạng thái khó xử : khồng biết là may hay là rủi, chuyện vui hay chuyện buồn, nên mừng hay nên lo,... Theo đó, không nên dùng từ ngữ nào sau đây chỉ loại tình huống này ?

đáp án Trắc nghiệm bài Vợ nhặt (Kim Lân)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 35C
Câu 2CCâu 36C
Câu 3CCâu 37C
Câu 4BCâu 38B
Câu 5BCâu 39B
Câu 6DCâu 40D
Câu 7ACâu 41A
Câu 8CCâu 42C
Câu 9ACâu 43A
Câu 10CCâu 44C
Câu 11ACâu 45A
Câu 12CCâu 46C
Câu 13CCâu 47C
Câu 14BCâu 48B
Câu 15DCâu 49D
Câu 16BCâu 50B
Câu 17CCâu 51C
Câu 18ACâu 52A
Câu 19ACâu 53A
Câu 20BCâu 54B
Câu 21BCâu 55B
Câu 22BCâu 56B
Câu 23ACâu 57A
Câu 24DCâu 58D
Câu 25DCâu 59D
Câu 26DCâu 60D
Câu 27ACâu 61A
Câu 28ACâu 62A
Câu 29D, DCâu 63D, D
Câu 30DCâu 64D
Câu 31DCâu 65D
Câu 32CCâu 66C
Câu 33BCâu 67B
Câu 34CCâu 68C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X