Nhận xét nào sau đây nói đúng nhất về chiều sâu triết lý của vở kịch Hồn Trương

26/10/2020 56

Câu Hỏi:
Nhận xét nào sau đây nói đúng nhất về chiều sâu triết lý của vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X