Mở đầu đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt là cuộc đối thoại giữa.

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Mở đầu đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt là cuộc đối thoại giữa.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Mở đầu đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt là cuộc đối thoại giữa Hồn Trương Ba và xác hàng thịt

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X