Câu nói nào của xác hàng thịt làm Trương Ba lúng túng nhát ?

26/10/2020 33

Câu Hỏi:
Câu nói nào của xác hàng thịt làm Trương Ba lúng túng nhát ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X