Trắc nghiệm bài Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)

Bộ đề trắc nghiệm Rừng xà nu giúp bạn ôn tập các kiến thức về tác giả Nguyễn Trung Thành và tác phẩm Rừng xà nu

Câu 1. Thông tin nào sau đây không chính xác khi giới thiệu tiểu sử của nhà văn Nguyễn Trung Thành?
Câu 2. Các nhân vật trong truyên “ Rừng xà nu” được xây dựng trên cơ sở nào?
Câu 3. Giải thích nào sau đây là đúng nhất về các tên gọi Nguyễn Trung Thành và Nguyên Ngọc?
Câu 4. Dòng nào sau đây nói đúng về hoàn cảnh ra đời của truyện ngắn “ Rừng xà nu”.
Câu 5. Lí do chủ yếu nào khiến cho nhà văn đặt tiêu đề cho truyện là Rừng xà nu?
Câu 6. Nhân vật nào trong tác phẩm ừng xà nu thể h iện tính sử thi đậm nét nhất?
Câu 7. Chi tiết nào sau đây không nói lên số phận chịu nhiều đau thương của Tnú - nhân vật chính trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành?
Câu 8. Cốt truyện “ Rừng xà nu” là:
Câu 9. Thể hiện hình ảnh rừng xà nu, nhà văn chú ý tô đậm nhất đặc điểm nào?
Câu 10. Dòng nào dưới đây chưa nói đúng về giọng kể trong “ Rừng xà nu”?
Câu 11. Truyện ngắn "Rừng xà nu" được sáng tác:
Câu 12. Dân làng Xô Man trong truyện “ Rừng xà nu” là thuộc dân tộc nào?
Câu 13. Cốt truyện của "Rừng xà nu" kể về:
Câu 14. Truyện Rừng xà nu sáng tác năm nào?
Câu 15. Chi tiết nào trong Rừng xà nu chứng tỏ được lòng gan dạ tuyệt vời của Tnú?
Câu 16. Khi bị đốt mười đầu ngón tay bằng dầu xà nu, Tnú:
Câu 17. Hình ảnh, chi tiết nào sau đây được dùng để miêu tả khung cảnh nổi dậy của dân làng Xôman:
Câu 18. Cảm hứng chủ yếu của "Rừng xà nu" là:
Câu 19. Câu nói "Đảng còn thì núi nước này còn" là của ai?
Câu 20. Theo diễn biến và lô gíc của câu chuyện cho phép người đọc dễ có liên tưởng nào sau đây
Câu 21. Dòng nào chưa đúng nói về đặc sắc nghệ thuật của đoạn văn miêu tả “ Rừng xà nu” ở đầu và cuối tác phẩm?
Câu 22. Hình ảnh cụ Mết trong quan hệ với buôn làng là:
Câu 23. Hình ảnh "rừng xà nu" trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành có ý nghĩa gì?
Câu 24. Dòng nào sau đây không nêu đúng đặc điểm nổi bật về cảm hứng - bút pháp trong sáng tác của Nguyễn Trung Thành?
Câu 25. Nhà văn viết truyện Rừng xà nu với mục đích gì?
Câu 26. Dòng nào không nói lên thành công cùa Rừng xà nu ?
Câu 27. Nhận đình nào chưa chính xác về các nhân vật, thế hệ nhân vật trong truyện?
Câu 28. Cánh rừng xà nu trong tác phẩm biểu tượng cho những gì ?
Câu 29. Câu văn "cạnh một cây xà nu mới ngã gục, đá có bốn, năm cây con mọc lên...lao thang lên bấu trời”, tác giả nhàm khắng định điều gì ?
Câu 30. Chất Tây Nguyên đậm nét trong truyện ngắn Rừng xà nu được toát ra những yếu tố nào?
Câu 31. Những chi tiết nào cho thấy: khắc hoạ hình tượng cày xà nu, tác giả luôn thiết tha hướng vê sự sống ?
Câu 32. Câu văn "Ba năm nay rừng xà nu ưỡn tấm ngực lớn của mình ra, che chở cho làng” có ý nghĩa gì ?
Câu 33. Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào để xây dựng hình tượng “rừng xà nu“ ?
Câu 34. Nhân vật Tnú có những phẩm chất đáng quý nào ?
Câu 35. Vẻ đẹp của hình tượng Tnú được tác giả tập trung thế hiện ở hình ảnh nào trong tác phẩm ?
Câu 36. Kể lại bi kịch của Tnú- một con người manh mẽ gan góc không cứu được vợ con, tác giả cho thấy điểu gì?
Câu 37. Hình tượng nhân vật Tnú có gì mới hơn so với Núp (Đát nước đứng lên - Nguyên Ngọc), A Phủ (Vợchồng A Phủ - Tô Hoài) ?
Câu 38. Dòng nào chưa chính xác về đặc điểm cây xà nu?

đáp án Trắc nghiệm bài Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 20B
Câu 2DCâu 21A
Câu 3CCâu 22D
Câu 4BCâu 23D
Câu 5ACâu 24D
Câu 6BCâu 25D
Câu 7CCâu 26C
Câu 8DCâu 27C
Câu 9BCâu 28D
Câu 10CCâu 29C
Câu 11BCâu 30D
Câu 12BCâu 31D
Câu 13DCâu 32B
Câu 14BCâu 33A
Câu 15DCâu 34A
Câu 16DCâu 35B
Câu 17DCâu 36B
Câu 18ACâu 37C
Câu 19CCâu 38C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X