Nỗi đau khổ nhất của nhân vật Trương Ba là gì ?

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nỗi đau khổ nhất của nhân vật Trương Ba là gì ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nỗi đau khổ nhất của nhân vật Trương Ba là phải giúp vợ hàng thịt mổ lợn, pha thịt, bán thịt.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X