Dựa vào nguyên mẫu hay cốt truyện nào để Lưu Quang Vũ sáng tác Hồn Trương Ba, da

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Dựa vào nguyên mẫu hay cốt truyện nào để Lưu Quang Vũ sáng tác "Hồn Trương Ba, da hàng thịt"

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X