Câu nói: Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là

26/10/2020 13

Câu Hỏi:
Câu nói: “Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn.” là của nhân vật nào trong tác phẩm?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X