Nhận xét nào dưới đây là đúng nhất khi nói về nhân vật Trương Ba?

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nhận xét nào dưới đây là đúng nhất khi nói về nhân vật Trương Ba?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X