Trong vở kịch Hồn Trương Ba da hàng thịt”nhân vật chính là cái xác được hồn nhập

26/10/2020 10

Câu Hỏi:
Trong vở kịch “Hồn Trương Ba da hàng thịt”nhân vật chính là cái xác được hồn nhập vào vốn là người làm nghề gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Trong vở kịch “Hồn Trương Ba da hàng thịt”nhân vật chính là cái xác được hồn nhập vào vốn là người làm nghề đồ tể

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X