Hỏi đáp sử 9 bài 4 : Các nước Châu Á

Các câu hỏi thường gặp bài 4 lịch sử 9 : Các nước Châu Á

Câu 1. Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1-10-1949) có ý nghĩa như thế nào?
Câu 2. Tại sao phần lớn các dân tộc ở châu Á đã giành được độc lập nhưng trong suốt nửa sau thế kỉ XX, tình hình châu Á luôn không Ổn định?
Câu 3. Các nước châu Á đã đạt được sự tăng trưởng kinh tế như thế nào sau khi giành độc lập?
Câu 4. Hãy nêu những nét nổi bật của châu Á từ sau năm 1945?
Câu 5. Em hãy giới thiệu đôi nét khái quát về châu Á?
Câu 6. Từ sau 1978, đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc có điều gì mới?
Câu 7. Sau Chiến tranh thế giới thứ 2, tập đoàn Tưởng Giới Thạch âm mưu phát động cuộc nội chiến với Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm mục đích gì?
Câu 8. Nhân vật chủ mưu gây nội chiến & Trung Quốc từ 20/7/1946 là ai?
Câu 9. Sau khi giành được độc lập, các nước châu Á đã phát triển kinh tế, một số nước trở thành "con rồng châu Á". Đó là nước nào?
Câu 10. Cuộc cách mạng nào đã được tiến hành sau khi giành độc lập đã giúp Ấn Độ tự túc được lượng thực cho toàn bộ người dân?
Câu 11. Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối cải cách – mở cửa vào năm nào?
Câu 12. Nhân dân Trung Quốc bắt tay vào khôi phục kinh tế vào năm nào?
Câu 13. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời vào thời gian nào?
Câu 14. Kết quả của cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc (1946 – 1949) là gì?
Câu 15. Vì sao thế kỉ XXI, được dự đoán là thế kỉ của châu Á ?
Câu 16. Nước nào ở châu Á nào đang vươn lên trở thành cường quốc công nghệ phần mềm, công nghệ hạt nhân, công nghệ vũ trụ?
Câu 17. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của nhân dân Trung Quốc hoàn thành nhờ vào yếu tố nào?
Câu 18. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của Trung Quốc tiến hành trong khoảng thời gian nào?
Câu 19. Năm 1950, Trung Quốc đã bắt tay vào khôi phục kinh tế với nhiệm vụ gì?
Câu 20. Trung Quốc bước vào thời kì xây dựng CNXH trên cơ sở tình hình đất nước như thế nào?
Câu 21. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập 1949 do ai đứng đầu ?
Câu 22. Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc mang tính chất gì?
Câu 23. Sau khi thất bại, Tường Giới Thạch đã chạy đi đâu ?
Câu 24. Vì sao bước sang thế kỷ XX, châu Á được mệnh danh là
Câu 25. Biến đổi lớn nhất của các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
Câu 26. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước châu Á là thuộc địa của những nước nào?
Câu 27. Em đánh giá nhận xét như thế nào về thành tựu của Trung Quốc trong công cuộc cải cách từ năm 1978 đến nay.
Câu 28. Đường lối đổi mới trong chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc có đặc điểm gì?
Câu 29. Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối cải cách – mở cửa khi nào?
Câu 30. Nhân dân Trung Quốc bắt tay vào khôi phục kinh tế từ khi nào?
Câu 31. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời trong thời gian nào :
Câu 32. Tại sao thế kỉ XXI, được dự đoán là “thế kỉ của châu Á”?
Câu 33. Nước châu Á nào đang vươn lên trở thành cường quốc công nghệ phần mềm, công nghệ hạt nhân, công nghệ vũ trụ?
Câu 34. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, biến đổi lớn nhất của các nước châu Á.
Câu 35. Chứng minh nhận định thế kỉ XXI là thế kỉ của Châu Á
Câu 36. So sánh công cuộc cải cách mở cửa của Liên Xô và Trung Quốc?
Câu 37. Nét nổi bật của tình hình châu Á từ cuối những năm 50 là:
Câu 38. Nhận định nào sau đây không phản ánh những nét nổi bật của châu Á từ sau năm 1945:
Câu 39. Vào năm 1949 quốc gia châu Á nào sau đây tuyên bố thành lập nước cộng hòa

đáp án Hỏi đáp sử 9 bài 4 : Các nước Châu Á

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 21D
Câu 2Câu 22
Câu 3Câu 23
Câu 4Câu 24
Câu 5Câu 25
Câu 6Câu 26
Câu 7Câu 27
Câu 8Câu 28
Câu 9Câu 29
Câu 10Câu 30
Câu 11Câu 31B
Câu 12Câu 32
Câu 13BCâu 33
Câu 14Câu 34
Câu 15Câu 35
Câu 16Câu 36
Câu 17Câu 37D
Câu 18Câu 38A
Câu 19Câu 39B
Câu 20

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X