Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời trong thời gian nào?

Xuất bản: 19/10/2021 - Cập nhật: 27/12/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời trong thời gian nào :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Ngày 1/10/1949, tại cuộc mít tinh trên Quảng trường Thiên An Môn, Chủ tịch Mao Trạch Đông trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 9 mới nhất

X