Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập 1949 do ai đứng đầu ?

Xuất bản: 19/10/2021 - Cập nhật: 27/12/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập 1949 do ai đứng đầu ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập 1949 do Mao Trạch Đông đứng đầu.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 9 mới nhất

X