Trung Quốc bước vào thời kì xây dựng CNXH trên cơ sở tình hình đất nước như thế nào?

Xuất bản: 19/10/2021 - Cập nhật: 19/10/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trung Quốc bước vào thời kì xây dựng CNXH trên cơ sở tình hình đất nước như thế nào?

Đáp án và lời giải

Trung Quốc bước vào thời kì xây dựng CNXH trên cơ sở tình hình đất nước có một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 9 mới nhất

X