Hỏi đáp sử 9 bài 5 : Các nước Đông Nam Á

Các câu hỏi thường gặp bài 5 lịch sử 9 : Các nước Đông Nam Á

đáp án Hỏi đáp sử 9 bài 5 : Các nước Đông Nam Á

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1Câu 18
Câu 2Câu 19
Câu 3Câu 20
Câu 4Câu 21
Câu 5Câu 22
Câu 6Câu 23
Câu 7Câu 24
Câu 8Câu 25
Câu 9Câu 26
Câu 10Câu 27
Câu 11Câu 28
Câu 12Câu 29
Câu 13Câu 30
Câu 14Câu 31
Câu 15Câu 32
Câu 16Câu 33
Câu 17

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X