Các nước châu Á đã đạt được sự tăng trưởng kinh tế như thế nào sau khi giành độc lập?

Xuất bản: 19/10/2021 - Cập nhật: 19/10/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Các nước châu Á đã đạt được sự tăng trưởng kinh tế như thế nào sau khi giành độc lập?

Đáp án và lời giải

Các nước ở châu Á đã đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế, tiêu biểu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Sin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Thái Lan. Bên cạnh đó, Ấn Độ là nước lớn thứ hai ở Châu Á, cũng đạt được nhiều thành tựu to lớn, từ một nước phải nhập khẩu lương thực. Ấn Độ đã tự túc được lương thực cho số dân hơn 1 tỉ người, công nghệ thông tin và viễn thông phát triển mạnh mẽ. Ấn Độ đang cố gắng vươn lên hàng các cường quốc về công nghệ phần mềm công nghệ hạt nhân và công nghệ vũ trụ.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 9 mới nhất

X