Từ sau 1978, đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc có điều gì mới?

Xuất bản: 19/10/2021 - Cập nhật: 19/10/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Từ sau 1978, đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc có điều gì mới?

Đáp án và lời giải

Từ sau 1978, đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc:

- Góp phần giải quyết các vụ tranh chấp quốc tế.

- Bình thường hóa quan hệ với Liên Xô, Mông cổ, Lào, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam.

- Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với hầu hết các nước.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 9 mới nhất

X