Nhân dân Trung Quốc bắt tay vào khôi phục kinh tế từ khi nào?

Xuất bản: 19/10/2021 - Cập nhật: 19/10/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nhân dân Trung Quốc bắt tay vào khôi phục kinh tế từ khi nào?

Đáp án và lời giải

Từ năm 1950 , nhân dân Trung Quốc bắt tay vào công cuộc khôi phục nền kinh tế.

Biện pháp:

  • Tiến hành cải cách ruộng đất và hợp tác hóa nông nghiệp.
  • Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh.
  • Xây dựng nền công nghiệp dân tộc.
  • Phát triển văn hóa giáo dục.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 9 mới nhất

X