1 chất béo là trieste của 1 axit và axit tự do có cùng công thức với axit

Xuất bản: 20/08/2020 - Cập nhật: 20/08/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

1 chất béo là trieste của 1 axit và axit tự do có cùng công thức với axit có trong chất béo. Chỉ số xà phòng hóa của mẫu chất béo là 208,77 và chỉ số axit tự do là 7. Axit chứa trong chất béo là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Xét 1000g mẫu chất béo thì:
+ Chỉ số xà phòng hóa là số mg KOH vừa đủ để phản ứng xà phòng hóa hết với lượng chất trong 1g chất béo.
+ Chỉ số axit là số mg KOH vừa đủ để trung hòa hết gốc axit có trong 1g chất béo.
⇒ Giả sử mẫu chất béo có x mol $(RCOO)_3C_3H_5$ và y mol RCOOH
⇒ 3x + y = $n_{KOH xà phòng hóa}$ = 3,728; y = $n_{KOH axit hóa}$ = 0,125 mol ⇒ x = 1,201 mol
⇒ $m_{mẫu chất béo}$ = 1,201(R + 173) + 0,125(R + 45) = 1000
⇒ R = 211g $(C_{15}H_{31})$ ⇒ axit panmitic

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X