Nhận định nào sau đây đúng? Ở điều kiện thường dầu thực vật ở trạng thái lỏng

Xuất bản: 20/08/2020 - Cập nhật: 08/12/2021 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Nhận định nào sau đây đúng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phát biểu đúng là Ở điều kiện thường dầu thực vật ở trạng thái lỏng.

Thành phần của dầu thực vật là các axit béo được tạo thành từ các axit béo không no.

Sai. Chất béo có chứa các gốc axit béo không no, thường ở trạng thái lỏng

Sai. Mỡ động vật, dầu thực vật không tan trong nước và nhẹ hơn nước

Sai. Chất béo chứa chủ yếu gốc axit béo C17H35COO (gốc no) thường có trong mỡ động vật

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X