Đun nóng 20g một loại chất béo trung tính với dung dịch chứa 0,25 mol NaOH,

Xuất bản: 20/08/2020 - Cập nhật: 20/08/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Đun nóng 20g một loại chất béo trung tính với dung dịch chứa 0,25 mol NaOH, để trung hòa NaOH dư cần 0,18 mol HCl. Khối lượng xà phòng 72% sinh ra từ 1 tấn chất béo trên là :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

$n_{NaOH pứ}$ = 0,25 – 0,18 = 0,07 mol.
Phản ứng tổng quát : Chất béo + 3NaOH → 3 Muối mononatri + $C_3H_5(OH)_3$
⇒ $n_glixerol =\dfrac{1}{3} .n_{NaOH} = \dfrac{0,07}{3} mol$
⇒ $m_{muối}$ = 20,653g.
Với 1 tấn Chất béo thì tạo $m_{Muối}$ = 1032,67 kg
⇒ $m_{Xà phòng 72}$ = 1434,26 kg

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X