Công thức nào sau đây là công thức của chất béo?

Xuất bản: 20/08/2020 - Cập nhật: 08/12/2021 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Công thức nào sau đây là công thức của chất béo?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chất béo là trieste của glixerol và axit béo ⇒ Chọn D.
Một số axit béo thường gặp đó là:
C17H35COOH : Axit Stearic;
C17H33COOH : Axit Olein;
C17H31COOH : Axit Linoleic.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X