Phát biểu nào sau đây không đúng:

Xuất bản: 20/08/2020 - Cập nhật: 08/12/2021 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây không đúng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Phát biểu không đúng là: Dầu ăn và mỡ bôi trơn không có cùng thành phần nguyên tố.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X