Khi xà phòng hoá tristearin ta thu được sản phẩm là:

Xuất bản: 20/08/2020 - Cập nhật: 08/12/2021 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Khi xà phòng hoá tristearin ta thu được sản phẩm là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Tristearin có công thức là: (C17H35COO)3C3H5

​Khi xà phòng hoá tristearin ta thu được sản phẩm là: C17H35COONa , C3H5(OH)3

PTPƯ là

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X