Phát biểu nào sau đây là sai? Chất béo (C17H33COO)3C3H5 là chất béo không no

Xuất bản: 20/08/2020 - Cập nhật: 08/12/2021 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phát biểu sai là: Chất béo (C17H33COO)3C3H5 là chất béo không no nên khi ở nhiệt độ thường tồn tại ở trạng thái lỏng.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X