Soạn văn 10 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn làm bài Soạn văn 10 Chân trời sáng tạo

Bài 1: Tạo lập thế giới (Thần thoại)Bài 2: Sống cùng kí ức của cộng đồng (Sử thi)Bài 3: Giao cảm với thiên nhiên (Thơ)Bài 4: Những di sản văn hóa (Văn bản thông tin)Bài 5: Nghệ thuật truyền thống (Chèo/ Tuồng)Bài 6: Nâng niu kỉ niệmBài 7: Anh hùng và nghệ sĩBài 8: Đất nước và con ngườiBài 9: Khát vọng độc lập và tự do