Bài 1: Tạo lập thế giới (Thần thoại)

Soạn bài Prô-mê-tê và loài người

Soạn bài Prô-mê-tê và loài người

Hướng dẫn soạn bài Prô-mê-tê và loài người chi tiết qua việc trả lời các câu hỏi đọc hiểu văn bản trang 15-17 SGK Ngữ văn 10 tập 1 Chân trời sáng tạo

Soạn bài Đi san mặt đất

Soạn bài Đi san mặt đất

Hướng dẫn soạn bài Đi san mặt đất (Đọc kết nối chủ điểm), trả lời các câu hỏi soạn văn trang 18, 19 SGK Ngữ văn 10 tập 1 Chân trời sáng tạo đọc hiểu văn bản Đi san mặt đất

Soạn bài Cuộc tu bổ lại các giống vật

Soạn bài Cuộc tu bổ lại các giống vật

Hướng dẫn soạn bài Cuộc tu bổ lại các giống vật trang 21 SGK Ngữ văn 10 tập 1 Chân trời sáng tạo, trả lời các câu hỏi trong bài và đọc hiểu cuối văn bản Cuộc tu bổ lại các giống vật.