Bài 8: Đất nước và con người

Soạn bài Xuân về của Nguyễn Bính

Soạn bài Xuân về của Nguyễn Bính

Soạn bài Xuân về của Nguyễn Bính với hướng dẫn trả lời các câu hỏi trang 77 Ngữ văn 10 tập 2 giúp các em thử đọc hiểu văn bản này trước khi tới lớp.

Soạn bài Giang (Bảo Ninh)

Soạn bài Giang (Bảo Ninh)

Soạn bài Giang Ngữ văn lớp 10 tập 2 Chân trời sáng tạo với hướng dẫn trả lời các câu hỏi trang 69 - 75 giúp các em chuẩn bị bài trước khi đến lớp.