Bài 5: Nghệ thuật truyền thống (Chèo/ Tuồng)

Soạn bài Thị Mầu lên chùa Chân trời sáng tạo

Soạn bài Thị Mầu lên chùa Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn soạn bài Thị Mầu lên chùa trang 112 SGK Ngữ văn 10 tập 1 Chân trời sáng tạo, gợi ý trả lời các câu hỏi đọc hiểu văn bản để thấy được hình ảnh Thị Mầu với tính cách lẳng lơ, buông thả, cảm thông, thương cảm với thân phận, trân trọng phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ xưa.

Soạn bài Huyện Trìa xử án Chân trời sáng tạo

Soạn bài Huyện Trìa xử án Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn soạn bài Huyện Trìa xử án trang 118 SGK Ngữ văn 10 tập 1 Chân trời sáng tạo, gợi ý trả lời các câu hỏi đọc hiểu văn bản để thấy được bộ mặt xấu xa thối nát, góc khuất đen tối của quan lại, chức dịch tham ô, đam mê tửu sắc của xã hội thời bấy giờ

Soạn bài Xã Trưởng - mẹ Đốp

Soạn bài Xã Trưởng - mẹ Đốp

Hướng dẫn soạn bài Xã Trưởng - mẹ Đốp trang 128 SGK Ngữ văn 10 tập 1 Chân trời sáng tạo, gợi ý trả lời các câu hỏi đọc hiểu văn bản để thấy sự châm biếm và lên án về những hủ tục khắc khe của xã hội cũ đẩy người phụ nữ như Thị Mầu vào con đường cùng.

Soạn bài Huyện Trìa, Đề Hầu, Thầy Nghêu mắc lỡm Thị Hến

Soạn bài Huyện Trìa, Đề Hầu, Thầy Nghêu mắc lỡm Thị Hến

Hướng dẫn soạn bài Huyện Trìa, Đề Hầu, Thầy Nghêu mắc lỡm Thị Hến trang 133 SGK Ngữ văn 10 tập 1 Chân trời sáng tạo, gợi ý trả lời các câu hỏi đọc hiểu văn bản để thấy tình huống trào phùng giữa ba nhân vật, châm biếm thói hư tật xấu của những kẻ thuộc bộ máy cai trị thời xưa.