Bài 3: Giao cảm với thiên nhiên (Thơ)

Soạn bài Hương Sơn phong cảnh

Soạn bài Hương Sơn phong cảnh

Soạn bài Hương Sơn phong cảnh trang 65, 66, 67 SGK Ngữ văn lớp 10 tập 1 Chân trời sáng tạo với toàn bộ câu trả lời cho các câu hỏi trong bài.

Soạn bài Thơ duyên

Soạn bài Thơ duyên

Soạn bài Thơ duyên trang 68, 69 Ngữ văn lớp 10 tập 1 sách Chân trời sáng tạo với hướng dẫn trả lời tất cả các câu hỏi trong bài.

Soạn bài Lời má năm xưa

Soạn bài Lời má năm xưa

Soạn bài Lời má năm xưa (Trần Bảo Định) trong nội dung Đọc kết nối chủ điểm trang 70 SGK Ngữ văn lớp 10 tập 1 Chân trời sáng tạo.