Soạn văn 9 bài 27

Tài liệu soạn văn 9 bài 27 (nằm trong chuyên mục soạn văn 9 tập 2 của Đọc tài liệu) với những hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK Ngữ văn 9 và tổng kết các kiến thức quan trọng của từng bài học dưới đây sẽ giúp bạn:

  • Cảm nhận được ý nghĩa của triết lý về cuộc đời con người mà tác giả gửi gắm trong truyện Bến quê. Thay và phân tích được những đặc sắc nghệ thuật của truyện : tạo tình huống nghịch lí, trần thuật qua dòng nội tâm nhân vật, ngôn ngữ và giọng điệu giàu chất suy tư, hình ảnh biểu tượng.
  • Nắm vững các kiến thức về Tiếng Việt đã học ở học kì II.
  • Rèn luyện kĩ năng phát biểu miệng: nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ trên cơ sở biết tìm ý, lập ý đúng với yêu cầu của bài nghị luận văn học.

Cùng tham khảo để soạn văn 9 tốt nhất.

Soạn bài Bến quê (Nguyễn Minh Châu)

Soạn bài Bến quê (Nguyễn Minh Châu)

Hướng dẫn soạn bài Bến quê được biên soạn giúp bạn nắm vững các kiến thức quan trọng và trả lời câu hỏi trang 107, 108 SGK Ngữ văn 9 tập 2.