X là muối khi tác dụng với dung dịch NaOH dư sinh khí mùi khai, tác dụng với

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 08/11/2021 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

X là muối khi tác dụng với dung dịch NaOH dư sinh khí mùi khai, tác dụng với dung dịch BaCl2 sinh kết tủa trắng không tan trong HNO3. X là muối nào trong số các muối sau?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

NH4HSO4 là muối khi tác dụng với dung dịch NaOH dư sinh khí mùi khai, tác dụng với dung dịch BaCl2 sinh kết tủa trắng không tan trong HNO3.

Các PTHH:

NH4HSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + NH3↑ + H2O

NH4HSO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + NH4Cl + HCl

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X