Dãy các chất đều phản ứng với NH3 trong điều kiện thích hợp là :

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Dãy các chất đều phản ứng với NH3 trong điều kiện thích hợp là :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Dãy các chất đều phản ứng với NH3 trong điều kiện thích hợp là HCl, O2 , Cl2 , FeCl3.
B sai do NH3 không phản ứng với FeO
C sai do NH3 không phản ứng với CaO
D sai do NH3 không phản ứng với KOH.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X