Trong các phản ứng sau, phản ứng nào NH3 đóng vai trò là chất oxi hóa ?

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong các phản ứng sau, phản ứng nào NH3 đóng vai trò là chất oxi hóa ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Phản ứng NH3 đóng vai trò là chất oxi hóa là 2NH3 + 2Na → 2NaNH2 + H2.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X