Trong một mạch điện có hai ampe kế giống nhau, một đặt trước nguồn điện, một đặt

26/11/2020 40

Câu Hỏi:
Trong một mạch điện có hai ampe kế giống nhau, một đặt trước nguồn điện, một đặt sau nguồn điện. Khi đó:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

Đang xử lý...

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất