Dùng ampe kế có giới hạn đo 5A, trên mặt số được chia là 25 khoảng nhỏ nhất. Khi

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Dùng ampe kế có giới hạn đo 5A, trên mặt số được chia là 25 khoảng nhỏ nhất. Khi đo cường độ dòng điện trong mạch điện, kim chỉ thị chỉ ở khoảng thứ 16. Cường độ dòng điện đo được là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đang xử lý...

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất